Aktivitetskalender


Torsdag d. 18. okt  kl. 19.30     Banko

Lørdag d. 27. okt kl. 18.30        Æggekagefest 

                                              Tilmelding Irene 

                                               64761322/40407809 

Torsdag d. 15. nov kl. 19.30       Banko

Søndag d. 2. dec kl. 14.00          Banko             

       

 
 
 
            
Se også www.danmarksfuglezoo.dk  for andre aktiviteter
Foreningen Frydenlunds Venner